Uygar ocukevi ve ocuk Kulb
Kurumumuza okul öncesi veya çocuk gelişimi mezunu (4 yıllık) öğretmenler alınacaktır.
İletişim için: 0535 953 88 80
Arma Özel Eğitim Merkezi Yeni Dönem Kayıtlarımız Başlamıştır.
Kurumumuz ile ilgili her türlü güncel haber ve etkinliğe sitemizden ulaşabilirsiniz.
 
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 1867
Online Ziyaretçi Sayısı  :  1
   
          CV 'nizi Gönderin :
 

 
 
 Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

 


Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğü nün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.


Özel öğrenme bozuklukları ( öğrenme güçlüğü )


- Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir veya bir kaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
- Her çocuğun iyi olduğu yada zorlandığı alanlar vardır.
- Her çocuk kendine özgüdür.
- Görme işitme sorununa bağlı değildir.


Özel öğrenme güçlüğü nün tedavisi eğitimdir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken bireysel yada gurup halinde özel bir eğitime alınır.  Eğitimlerinde görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Ayrıca dinleme, konuşma, okuma-yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesinin bu süreç eğitimi içerisinde yer almaktadır. Özel öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanı sıra dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülmelidir.

  Özel Öğrenme Güçlüğünde Tedavi Süreci

Özel öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir. Fakat eğitim çocukların okulda edindiği eğitimden farklı olmalıdır. öğrenme güçlüğü olan çocuk okulda görmekte olduğu eğitimin yanında eğitsel terapi de görmelidir. Bu eğitim, alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilmelidir. özellikle öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği alanlarında eğitim almış kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir. Öğrenme güçlüğünün tedavisi / terapisi evde özel ders alınması ya da normal sınıflarda verilen eğitim müfredatı ile yapılamaz.

Öğrenme güçlüğü konusunda iyi bir değerlendirme yapıldıktan sonra çocuğa uygulanacak eğitsel terapinin hangi alanlarda olması gerektiği ve bu problemli alanlarda hangi yöntemlerin uygulanmasının uygun belirlenmelidir. Önemli olan çocuğun zorluk çektiği alanların belirlenmesi ve bu özel alanlara yönelik özel bir eğitim programı uygulanmasıdır.

Eğitsel terapi ile çocuğun öğrenme güçlüğü çektiği alanlar belirlenir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuğun görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik algısı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar belirlenerek bu alanlardaki becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Tedavi sırasında çocuğun zorluk çektiği alanların yanı sıra, güçlü olduğu alanlar da belirlenmeli, bunlar tedavi sürecinde değerlendirilmelidir. Öğrenme güçlüğü tedavisinde aile, okul ve terapistin kuracağı işbirliği çok önemlidir. Bu sayede hem okulda hem de evde çocuğun eğitiminin gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılarak başarı sağlanması kolaylaşır.

Zihinsel Engellilik Nedir?

Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zihinsel engelli bireyler kişisel bakım, çevreye uyum, dil, iletişim ve duyusal motor becerilerinde yaşıtlarına göre geç ve yavaş gelişirler. 
       
DSM-IV (American Psychatric Association)'e göre zeka geriliği (mental retardasyon) tanısının konulabilmesi için şu üç temel özelliğin olması gerekir:

 • Genel zeka işlevinin belirgin derecede ortalamanın altında olması.
 • Yaşadığı toplumdaki kendi yaş grubu ile kıyaslandığında toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve kendi kendine yeterlilik gibi alanlarda geriliğin olması.
 • 18 yaşından önce başlaması.

Zihinsel Engelliğin Sebepleri Nelerdir?

Hafif derecede zihinsel engelli bireylerin pek çoğunda (tüm zihinsel engellilerin yaklaşık %90'ını oluşturur), belirgin bir biyolojik nedene rastlanmadığı için, nedenlerinin belirlenmesi çoğu zaman güç olmaktadır. Ancak orta ve ağır derecede zihinsel engelliliğe genellikle biyolojik etkenlerin neden olduğu saptanmıştır. Genel olarak bilinen nedenler üç ana başlık altında toplanabilir:

Doğum Öncesi Oluşan Nedenler:

 • Annenin yaşı
 • Annenin beslenmesi (yeterince iyot alamamak ya da yetersiz beslenme)
 • Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar
 • Radyasyona maruz kalma
 • İçki, sigara, uyuşturucu gibi alışkanlıklar
 • Psikolojik sorunlar
 • Akraba evliliği
 • Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar (Rubella -kızamıkçık,   frengi, toksoplazma gibi)
 • Zehirlenmeler, Kazalar, travmalar
 • Anne-çocuk arasındaki kan uyuşmazlığı
 • Kalıtsal kökenli metabolizma bozuklukları olan galaktoz, fenilketonori ve bazı beyin hastalıkları, kromozom yapısındaki bozukluklar.

Doğum Sırası Oluşan Nedenler: 

 • Erken veya geç doğum
 • Kordon dolanması
 • Güç ve riskli doğum
 • Vakum-forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması
 • Doğumun hijyenik olmayan ortamlarda yapılması

Doğum Sonrasında Oluşan Nedenler:  

 • Çocuğun geçirdiği hastalıklar (menenjit, beyin iltihabı),
 • Zehirlenmeler
 • Hastalıklarda yanlış ve geç müdahale
 • Beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme)
 • Kazalar, travmalar ve yetersiz çevre koşulları v.s.

Zihinsel Engellilik Nasıl Sınıflandırılır?

Zihinsel engellilik zeka yaşı bölümlerine göre birbirinden ayrılmaya çalışan bir gruptur. Bir kişinin farklı olmasını sadece zeka yaşı bölümü ile açıklamak kolay değildir. Zihinsel engelli bireylerin aile, çevre ile olan ilişkileri, zeka yaşı bölümleri, kendi kurdukları dünyaları, etkilendikleri olaylar, algıları, korkuları, sevinçleri birbirinden farklı olması nedeniyle tek bir tipte zihinsel engelden ya da engelli birey tipinden bahsetmek çok güçtür. Ancak zihinsel engelli bireylerin gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla, zihinsel engelli bireyler ağırlık derecelerine göre genellikle iki farklı yaklaşımla sınıflandırılmaktadırlar. Bunlardan biri psikolojik tanılama yaklaşımı, diğeri de eğitsel tanılama yaklaşımıdır.

 

IQ

Psikolojik Tanı

Eğitsel Tanı

70-55

Hafif

Eğitilebilir

55-35

Orta

Öğretilebilir

35-25

Ağır

Bağımlı

25-Altı

Çok Ağır

Tam Bağımlı

 

        Zihinsel engelli gruplarının, yetişkinlik çağında (15 yaş ve yukarısı) ulaşabilecekleri en üst beceri düzeyleri belirlenmiştir. Ancak zihinsel engellilerin bu davranış düzeylerine ulaşabilmeleri doğuştan getirdikleri kalıtsal özelliklere, en önemli bir faktör olarak da sağlanan eğitim ve çevre olanaklarına bağlı olmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak da zihinsel engelliler kendi içlerinde oldukça önemli bireysel farklılıklar gösterirler.
 
Zihinsel Engellilerin Eğitimi
Zihinsel alanda yetersizliği bulunan bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarındaki eğitimleri ” 573 Sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Buna göre zihinsel yetersizliği olan bireyler, yetersizlik düzeyi ve özelliklerine göre özel eğitim okullarından ve özel eğitim sınıflarından yararlanabilmekte veya normal ilköğretim okullarında kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden de bireysel destek eğitimi alabilmekte ve bunların bir kısmının eğitim ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır.

 
 

Web Tasarım
DNZ WEB DİZAYN
6275 Sok. No:80/A Şemikler - KARŞIYAKA / İZMİR
E-Posta : info@armaozelegitim.com     -   Tel : 0232 330 55 27
Karşıyaka Özel Arma Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Özel Eğitim Merkezleri Rehberi Üyesidir